การจัดการค่ากลาง การบูรณาการ กับบทบาทของหน่วยงานระดับเขต ภาค - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ค่ากลาง และ บูรณาการ
นายแพทย์ อมร นนทสุต
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Go to content

Main menu:

การจัดการค่ากลาง การบูรณาการ กับบทบาทของหน่วยงานระดับเขต ภาค

เอกสารเกี่ยวกับค่ากลางและบูรณาการ

                       [image:image-0]การจัดการค่ากลาง การบูรณาการ กับบทบาทของหน่วยงานระดับเขต ภาค
เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu