การสร้างแผนงาน โครงการจากค่ากลาง - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ค่ากลาง และ บูรณาการ
นายแพทย์ อมร นนทสุต
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Go to content

Main menu:

การสร้างแผนงาน โครงการจากค่ากลาง

เอกสารเกี่ยวกับค่ากลางและบูรณาการ
                               [image:image-0]การสร้างแผนงาน โครงการจากค่ากลาง
เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu