การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดเป็นค่ากลางของโครงการ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ค่ากลาง และ บูรณาการ
นายแพทย์ อมร นนทสุต
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Go to content

Main menu:

การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดเป็นค่ากลางของโครงการ

เอกสารเกี่ยวกับค่ากลางและบูรณาการ
                           [image:image-0]การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดเป็นค่ากลางของแผนงาน โครงการ
เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu